به‌دلیل دقت بالا، انرژی ورودی کم و تمیز بودن فرآیند لیزرها، ازجوش لیزری در بسیاری از صنایع تولیدی استفاده می‌شود. در روند جوشکاری لیزری هیچ ریز ذراتی وجود ندارد. به همین دلیل بهترین گزینه برای ساخت و تولید در اتاق های تمیز (Cleanrooms) در صنایعی مانند فناوری پزشکی است. با توجه به این هدف، Evosys Laser (واقع در ارلانگن، آلمان) که متخصص جوش لیزری مواد پلاستیکی است ماشین‌های سفارشی برای این حوزه تولید می‌کند.

دستگاه‌ها و مواد مصرفی پزشکی را می‌توان با رعایت مسائل بهداشتی با لیزر تولید کرد. روندی به سوی راه‌حل‌های هوشمندانه برای مشتری نهایی، به‌خصوص در حوزه خدمات مراقبت و دارویی شکل گرفته است. این راه‌حل‌ها برای دستگاه‌های مکانیکی-الکترونیکی و الکترونیکی حساس و ضروری به چگالی بالایی در بسته‌بندی نیاز دارند. برای مونتاژ نهایی چنین مواردی، معمولا فقط از اتصال چسبی یا جوش لیزری استفاده می‌شود. از آنجایی که جوش لیزری عاری از هر گونه ریز ذرات، پاک و بدون مواد افزودنی است، اولین گزینه پیش روی این بخش است.

جوش لیزری با پهنای موج ۲ µmبرای محصولات پزشکی جذابیت خاصی دارد، چرا که تمام نیازها را رفع کرده و به دستگاه جدید دیگری نیاز نیست. می‌توان از این جوش به اصلاح تمیز برای موادی معمولی (پولی‌پراپولین، متیل متاکریلات-اکریلونیتریل-بوتادین-استیرن و همبسپار اولفینی تناوبی) و به هنگام تولید ریز سیالات استفاده کرد. همچنین به دلیل طراحی و تولید مداوم روش‌های جدید ترمیم، اهمیت فرآیندهای پایدار تولید در بخش درمان به‌ سرعت افزایش پیدا می‌کند. طبق استانداردهای جی‌ام‌پی (GMP) سیستم‌های  Evosysبه هنگام تولید، کارکرد ساده‌ای دارند و شرایط ایده‌آلی برای استاد شدن در کارهای سخت‌ و پیچیده‌تر فراهم می‌کنند.

برای مثال، سیستم EVO 2800 به‌طور خاص در فناوری پزشکی و صنایع داروسازی استفاده می‌شود. از این سیستم می‌توان برای تولید بسته‌بندی‌های استریل، ریزسیالات و سیستم‌های آزمایش روی تراشه استفاده کرد. با یک اپراتور و بارگیری خودکار با استفاده از یک سیستم نگه‌دارنده یا رباتیک، می‌توان بارگیری را به صورت دستی انجام داد. سیستم جوش لیزری سیستم ثبت بسیار جامعی داشته و قابل اطمینان است.