آذرطیف سپاهان ( سازنده پل طبیعت بزرگراه مدرس ) همانند کارخانجات آلتون گاز ،لوازم خانگی داتیس، دقیق برش(کمال شهر) ، فارما صنعت(فتح11) و برنا لیزر (شیراز)  برای دومین بار دستگاه برش لیزری به فرانوران سفارش دادند.