برش لیزر 3 بعدی ماهانه 1000 عدد "در جلوی پژو 405" با بکارگیری فناوری برش لیزر روباتک با همکاری بخش خدمات پیشرفته لیزر شرکت فرانوران و شرکت "مهندسی خور" آغاز شد.