قرارداد سفارش دستگاه برش لیزر 1000 وات ساخت شرکت فرانوران با کارخانه معظم "انرژی" منعقد شد.