حضور شرکت فرانوران در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران و ارایه دستگاه های برش لیزر و جوش لیزر ساخت ایران مورد استقبال صنعتگران کشورمان قرارگرفت.
قرارداد ساخت دستگاه برش لیزر 1000 وات به سفارش شرکت هود بیمکث و کارخانه پیشرفت پخت سحر (نان سحر) در همین نمایشگاه منعقد شد.