دستگاه برش لیزر پروفیل و لوله ( 4 محور کنترل) ساخت شرکت فرانوران در کارخانه «فن آوند پایدار» نصب و راه اندازی شد.
برش لیزر مقاطع پروفیلی یا لوله های استیل تا طول 5/6 متر از ویژگیهای این دستگاه است.